Tag: gjødsel

Økologisk landbruk

I disse tider har alle hørt om økologisk landbruk og mange prøver kanskje så godt de kan å handle økologisk dyrkede jordbruksprodukter. Men hvor mange vet egentlig hva økologisk jordbruk dreier seg om?

Økologisk landbruk handler ikke så mye om det ferdige produktet som det handler om produksjonsmetoder. Det har vært litt strid om verdien av det ferdige produktet, men mange undersøkelser har vist at økologisk dyrkede produkter har en høyere andel Omega-3 fettsyrer og antioksidanter og inneholder færre giftstoffer enn konvensjonelt dyrkede produkter. Det er alikevell ikke selve produktet som er det aller viktigste i det økologiske landbruket.

Økologisk landbruk tar ikke i bruk kunstgjødsel eller syntetisk fremstilte plantevernmidler, dette for på best mulig måte å ta vare på jorden. Grunnen til dette er at økologisk landbruk er basert på føre var prinsippet. Vi vet fortsatt alt for lite om hvordan kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler påvirker jorda og vi mener at så lenge vi ikke har full oversikt bør vi også være meget forsiktige med å bruke slike midler.

Det har altså på mange måter med et valg av livsstil å gjøre og dette valget påvirker mye mer enn bare en ren og naturlig dyrking av jorden. Vi har et lite småbruk, vi vil at dette småbruket skal være en naturlig del av sine omgivelser og gi tilbake til jorda og naturen minst like mye som det tar. I denne prosessen er selvsagt vi beboere av småbruket helt sentrale. Det er vår livsstil som skal være naturlig og full av respekt for naturen. Vi skal berike naturen, ikke bryte den ned og ødelegge den.