Tag: dyr

Tilbake til røttene

Kanskje er det noe lignende som skjer med mange av oss i det overgangsalderen setter inn. Vi går gjennom en mental prosess hvor vi ofte ser vår tilværelse i et annet lys. Dette kan være vondt for mange, men klarer man å takle det vil det til slutt føre noe godt med seg. Denne prosessen er så klart også knyttet til det faktum at en stor og viktig del av livet er over. Ungene har blitt selvstendige og flyttet ut, nå er det pluteslig bare oss to igjen, hva nå? Ja, man kan kjøpe bolig i Spania, eller man kan kjøpe seg småbruk. For meg var det helt essensielt å på en måte finne tilbake til noe. Ikke det at jeg noen gang har vært småbruker, jeg er født og oppvokst i byen, men alikevell tilbake til noe, noe jeg aldri har hatt.

Hvordan utvikler vår verden seg, hvor lenge kan vår klode klare presset vi utsetter den for? Det fins en del vitenskapsfolk som i dag hevder at med dagens energiforbruk og befolkningsøkning vil naturens egen balanse og systemer kollapse innen ett hundre år, mest sannsynelig tidligere. Hva skjer da? Krig og elendighet blir nok resultatet og når en form for stabilitet endelig legger seg vil vår verden se meget anderledes ut enn den gjør i dag. Det er sannsynelig at flere mennesker vil måtte klare seg nettopp på den måten vi har valgt å leve, men for disse menneskene vil ikke den økologiske livsstilen være et valg.

Vi vil måtte gå tilbake til røttene våre, røttene våre som art. Vi er en del av klodens dyrerike, uansett om vi liker det eller ikke. Vi er en art blandt veldig mange arter og vi må ta del i naturen på naturens egne betingelser.

Økologisk livsstil

Venner og bekjente har smilt litt forsiktig og spurt om vi ikke har blitt medlem av en slags sekt eller noe slikt og dette forteller jo litt om hva folk egentlig vet om økologisk jordbruk, ja om jordbruk generelt. Etter at vi har forklart vårt valg for dem har alikevell de aller fleste gitt sine bifall og støttet opp rundt vårt valg. Enkelte har faktisk vært på nippet til å prøve selv.

Vi vil ha det enkelt og rent konkret har vi innrettet oss på den følgende måten. Vi har et lite småbruk som består av et lite hovedhus, kun første etage med stue, kjøkken og to soverum. Vi har fått huset etterisolert (med økologiske materialer) og vi har lagt til to ekstra soverom på loftet for å kunne ta i mot familien. Målet er å ha et hus som ikke er større en det vi strengt talt trenger og som behøver minst mulig energi for å varmes opp om vinteren.

Våre dyr går fritt rundt på vår eiendom. Vi har griser, sauer, en geit, høner, hund og katt. Vi vil ikke klare dette nye livet uten en bil så vi har skaffet oss en liten pick-up, men til det daglige behovet for å bevege oss rundt i egnen, til butikken og naboer holder vi oss til sykkel og ski så lenge helsa holder.

Vi dyrker alt vi kan av frukt og grønnsaker, vi tar i bruk gamle metoder som sylting og tørking for å få produktene til å vare så langt ut over vinteren som mulig. Sensommeren går med til å sanke inn blåbær og tyttebær og sopp. Vi har også et drivhus hvor vi dyrker tomater og en del urter. Vi har en begrenset garderobe, en finkjole og en dress, resten er praktiske arbeidsklær. Vi har hverken tv eller stereo, men vi har en radio. Vi har en liten lap-top og èn mobiltelefon, dette holder for å holde oss ajour og for å kunne skrive denne bloggen.