Category: Natur

Tilbake til røttene

Kanskje er det noe lignende som skjer med mange av oss i det overgangsalderen setter inn. Vi går gjennom en mental prosess hvor vi ofte ser vår tilværelse i et annet lys. Dette kan være vondt for mange, men klarer man å takle det vil det til slutt føre noe godt med seg. Denne prosessen er så klart også knyttet til det faktum at en stor og viktig del av livet er over. Ungene har blitt selvstendige og flyttet ut, nå er det pluteslig bare oss to igjen, hva nå? Ja, man kan kjøpe bolig i Spania, eller man kan kjøpe seg småbruk. For meg var det helt essensielt å på en måte finne tilbake til noe. Ikke det at jeg noen gang har vært småbruker, jeg er født og oppvokst i byen, men alikevell tilbake til noe, noe jeg aldri har hatt.

Hvordan utvikler vår verden seg, hvor lenge kan vår klode klare presset vi utsetter den for? Det fins en del vitenskapsfolk som i dag hevder at med dagens energiforbruk og befolkningsøkning vil naturens egen balanse og systemer kollapse innen ett hundre år, mest sannsynelig tidligere. Hva skjer da? Krig og elendighet blir nok resultatet og når en form for stabilitet endelig legger seg vil vår verden se meget anderledes ut enn den gjør i dag. Det er sannsynelig at flere mennesker vil måtte klare seg nettopp på den måten vi har valgt å leve, men for disse menneskene vil ikke den økologiske livsstilen være et valg.

Vi vil måtte gå tilbake til røttene våre, røttene våre som art. Vi er en del av klodens dyrerike, uansett om vi liker det eller ikke. Vi er en art blandt veldig mange arter og vi må ta del i naturen på naturens egne betingelser.