Day: April 17, 2014

Ikke for overskuddet sin del

Anniken og jeg har gått den opptrådte veien og nyter godt av de fordeler det innebærer. Det har kanskje ikke vært det mest spennende livet, men det har vært trygt for oss alle. Vi har begge vært ansatte i det offentlige og tjent oss opp gode pensjonspoeng. Våre lån har vi nedbetalt ved hjelp av arv, følelsen av å være gjeldsfrie var et mål vi begge satte høyt.

Vi har venner som på mange måter har gjort det samme som oss, men i stedet for et småbruk i Vestfold har de kjøpt seg boliger i Spania. Vi var også inne på denne tanken, men etter å ha tenkt nøye over det fant vi ut at det ikke er på den måten vi anser vår lykke og livsskvalitet. Vi flytter ikke til et småbruk og adopterer en “primitiv” livsstil for å få en følelse av luksus eller overskudd. Vi gjør dette for å få en indre ro, en indre tilfredshet og for å komme nermere det vi antar må være livet.

Jeg har meget stor respekt for de jordbrukere som velger å satse på økologisk jordbruk i større skala. Det er mange vanskeligheter og mye jobb, men disse jordbrukerne har valgt å drive jorden på en måte som er til jordens eget beste, vi skylder ikke bare dem, men også vår jordklode å kjøpe deres produkter. Å satse i denne retningen er noe man gjør av overbevisning, det er en ideologi som krever ildsjeler og vi har heldigvis noen i vårt område. Hos dem vil vi handle alle de varene vi selv ikke klarer å produsere.